Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk analyse ny organisering av brann- og redningsvesenet

04.12.2013 - Uncategorized @no

På oppdrag for Brannstudien, en arbeidsgruppe ledet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), har Oslo Economics gjennomført en samfunns­økonomisk analyse av tre alternativer for ny organisering av brann- og redningsvesenet.

Blant annet med bakgrunn i den samfunnsøkonomiske analysen har Brannstudien anbefalt at organiseringen av brann- og redningsvesenet bør følge fylkesgrensene. Dette innebærer at antallet enheter reduseres fra ca. 295 til 18 eller 19 avhengig av om Oslo og Akershus skal være selvstendige brannvesen eller slås sammen.

For mer informasjon om oppdraget, ta kontakt med Rolf Sverre Asp.

Relevante artikler