Skipp navigasjon

Alkoholkonsum er dyrt for samfunnet

02.12.2013 - Uncategorized @no

På oppdrag for H. Lundbeck har Oslo Economics kartlagt samfunnets kostnader som følge av befolkningens alkoholkonsum. Rapporten viser at kostnadene var over 22 milliarder kroner i 2011. Til sammenligning var statens avgiftsinntekter i overkant av 17 milliarder kroner. Mer enn ti prosent av den voksne befolkningen har et skadelig forbruk av alkohol, og de største kostnadene for samfunnet skyldes produksjonstap som følge av sykefravær. I tillegg kommer sosiale skadevirkninger som er vanskelige å prissette.

For mer informasjon, kontakt Ivar Sønbø Kristiansen eller Erik Magnus Sæther.

Relevante artikler