Skipp navigasjon

Kvalitetssikring av Rv80 Bypakke Bodø

28.06.2013 - Uncategorized @no

Sammen med Terramar kvalitetssikrer Oslo Economics styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS 2).

Oslo Economics vurderer markedsprognoser, trafikkprognoser og finansieringsgrunnlag.

Kontakt: Karl Rikard Løvhaug

 

 

 

Relevante artikler