Skipp navigasjon

Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser

18.04.2013 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har Oslo Economics vurdert statens behov for statistikk og styringsdata om offentlige anskaffelser sett i lys av målene for offentlige anskaffelser.

Effektiv ressursbruk er hovedmålet for anskaffelsene.  Sammenstillinger av kostnadsinformasjon blant innkjøpere og vurdering av kostnader over tid kan bidra til effektiv ressursbruk på offentlige innkjøp.

Oslo Economics har foreslått tiltak som vil gjøre det enklere å styre mot mål for innkjøp, for eksempel økt bruk av e-handel og et eget leverandør-, avtale- og konkurranseregister. Det er også identifisert syv forskjellige datasett som anses som sentrale for god målstyring.

Relevante artikler