Skipp navigasjon

Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser

30.10.2012 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) vurderer Oslo Economics hvordan informasjon og data om offentlige anskaffelser kan legges ut på nett til bruk for media, privatpersoner, forskningsmiljøer og næringsliv.

Oslo Economics skal også kartlegge statlige virksomheters behov for statistikk og styringsdata om offentlige anskaffelser, og komme med forslag til tiltak for å kunne sikre resultatmåling, effektiv ressursbruk og utvikling av styringen av innkjøpene.

For mer informasjon, ta kontakt med Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler