Skipp navigasjon

Elektronisk konkurransegjennomføring

29.10.2012 - Uncategorized @no

På oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomfører Oslo Economics en samfunnsøkonomisk analyse av elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy. Bakgrunnen er et forslag til et nytt direktiv for offentlige anskaffelser som EU-kommisjonen publiserte i desember 2011. Kommisjonen foreslår her å gjøre det obligatorisk å bruke elektroniske løsninger i deler av konkurransegjennomføringsprosessen.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler