Skipp navigasjon

Ny rapport: Konsekvensutredning av digitalisering av skjemaer i staten

21.09.2012 - Uncategorized @no

Oslo Economics har bistått Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i utarbeidelse av konsekvensutredning av økt digitalisering av skjemaer i staten. Vi har vurdert kostnader og nytte (samfunnsøkonomisk lønnsomhet) av ulike alternativer for etablering av et basisnivå for digital innsending av skjemaer i alle statlige virksomheter.

Last ned rapporten her

Relevante artikler