Skipp navigasjon

Trafikkprognosene har undervurdert behovet for firefelts vei på flere veistrekninger

14.09.2012 - Uncategorized @no

På oppdrag fra NHO har Oslo Economics sammenlignet tidligere prognoser for trafikkutvikling med faktisk trafikkutvikling på tolv utvalgte veistrekninger. Gjennomgangen viser at Statens vegvesens prognoser har truffet bra på ni av dem, og den valgte veidimensjoneringen ser ut til å dekke behovet. På tre av strekningene tyder imidlertid vårt tallgrunnlag på at trafikkprognosene har undervurdert faktisk trafikkutvikling, og at det i lys av den faktiske trafikkutviklingen skulle vært bygget firefelts vei. Kontaktperson: Håkon Hagtvet

– Disse veiene planlegges for smått (NRK)

Relevante artikler