Skipp navigasjon

Jostein Skaar til Oslo Economics

06.09.2012 - Uncategorized @no

Vi har gleden av å ønske Jostein Skaar velkommen til Oslo Economics. Jostein har vært konkurransedirektørens nestkommanderende i mange år og vil ytterligere styrke Oslo Economics’ ledende posisjon innenfor konkurranseøkonomi.

Han vil i tillegg ha ansvar for å videreutvikle Oslo Economics analyse- og rådgivningsvirksomhet innen finans- og energiområdet, som han både har forsket på og omfattende praktisk erfaring med. Jostein begynner i Oslo Economics 1. januar 2013.

Les mer om Josteins erfaring og kompetanse i menyen «Medarbeidere» ovenfor.

Relevante artikler