Skipp navigasjon

Sentralisering av IKT-funksjoner i staten

05.09.2012 - Uncategorized @no

Oslo Economics skal vurdere delfunksjoner av IKT og anskaffelser som kan egne seg for fellesløsninger eller sentrale løsninger i staten. Eksempler er økt bruk av eksisterende fagmiljøer i staten, samarbeidsløsninger, sektorløsninger, nye sentrale løsninger og innkjøpsordninger.

Oppdragsgiver er Direktoratet for IKT og forvaltning, Difi.

Kontaktpersoner: Erik Magnus Sæther og Finn Gjerull Rygh.

Relevante artikler