Skipp navigasjon

Evaluering av innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren

19.11.2010 - Uncategorized @no

På oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet skal Oslo Economics evaluere satsingen på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Evalueringen skal gjennomføres i samarbeid med det danske konsulentselskapet Damvad. Satsingen som skal evalueres er organisert i et femårig program (2007-2011), og de sentrale aktørene er Innomed, de regionale helseforetakene, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Kontakt: Marit Svensgaard.

Relevante artikler