Skipp navigasjon

Oslo Economics skal utrede markedspotensialet for viderebruk av offentlige data

20.10.2010 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skal Oslo Economics utrede potensialet for verdiskapning knyttet til viderebruk av offentlige data. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Nexia og AdeB, og Oslo Economics’ Marit Svensgaard er prosjektleder.

Relevante artikler