Skipp navigasjon

Håkon Hagtvet til Oslo Economics

27.09.2010 - Uncategorized @no

Vi har gleden av å ønske Håkon Hagtvet velkommen til Oslo Economics. Håkon er samfunnsøkonom og statistiker fra Universitetet i Oslo og har mange års konsulenterfaring. Håkon har særlig arbeidet med problemstillinger innenfor samferdselssektoren og har vært ekstern kvalitetssikrer for Finansdepartementet (KS1 og KS2) i forbindelse med store offentlige investeringsprosjekter. Han har bred kompetanse og erfaring med samfunnsøkonomiske nytte-/kostnadsanalyser, prognoser, regresjonsanalyser, forløpsanalyser, forskjellige registerbaserte analyser, spørreundersøkelser, casestudies og kvalitative metoder. Les mer om Håkons bakgrunn og kompetanse under fanen ”Medarbeidere” ovenfor. Håkon begynner 1. januar 2011.

Relevante artikler