Skipp navigasjon

Økt behov for statlig kjøp av post- og banktjenester

24.06.2010 - Uncategorized @no

Oslo Economics har i en utredning for Samferdselsdepartementet funnet ut at statlig kjøp av post- og banktjenester til en viss grad vil øke dersom postmarkedet liberaliseres. Statlig kjøp vil også øke som følge av at etterspørselen etter post- og banktjenester vil falle i tiden som kommer.

Relevante artikler