Skipp navigasjon

Oslo Economics analyserer personalkostnadene i spesialisthelsetjenesten

11.05.2010 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) ved Helsedirektoratet skal Oslo Economics analysere personalkostnadene for spesialisthelsetjenesten. Formålet er å utarbeide et faktagrunnlag for å forstå vekst i lønninger, årsverk og samlede personellkostnader på sykehusene.

Kontakt: Erik Magnus Sæther.

Relevante artikler