Skipp navigasjon

Kjernejournal – bedre tilgang til kritisk pasientinformasjon

09.04.2010 - Uncategorized @no

Oslo Economics har i samarbeid med PricewaterhouseCoopers og professor Ivar Sønbø Kristiansen utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av kjernejournal. Kjernejournal er foreslått som et sentralt IKT-tiltak for å sikre en bedre tilgang til kritisk helse- og legemiddelinformasjon. Tiltaket er en del av Samhandlingsreformen og utredes for tiden av Helsedirektoratet på oppdrag fra HOD.

Kontakt: Erik Magnus Sæther.

Relevante artikler