Skipp navigasjon

Oslo Economics skal analysere effekten av økt konkurranse i postsektoren

15.03.2010 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal Oslo Economics utrede hva slags effekt økt konkurranse i postsektoren vil ha på statlig kjøp av leveringspliktige posttjenester. Prosjektet er et samarbeid med Cowi og skal være avsluttet 1. juni 2010.

Kontakt: Ove Skaug Halsos.

Relevante artikler