Skipp navigasjon

Gevinstrealisering eResept

03.03.2010 - Uncategorized @no

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Oslo Economics kvalitetssikret arbeidet med å undersøke virkningene av å innføre elektronisk resept for helserefusjonsområdet. HELFO håndterer over 27 millioner reseptekspedisjoner i året som genererer om lag 10 milliarder kroner i utgifter over Folketrygden. Prosjektet er et samarbeid med PwC og har vært ledet av Erik Magnus Sæther.

Relevante artikler