Skipp navigasjon

Gjesteforelesning på Handelshøyskolen BI

02.02.2010 - Uncategorized @no

Rolf Sverre Asp og Asbjørn Englund fra Oslo Economics var gjesteforelesere på mastergradkurset Industrial Economics på BI våren 2010. Temaet for forelesningen 2. februar var «Economics of Competition Law and Policy».

Relevante artikler