Skipp navigasjon

karbonfangst

Auksjonsløsning for tildeling av differansekontrakter kan fremskynde investeringer i CO2-håndtering og industriell karbonfjerning

CO2– håndtering ved eksisterende punktutslipp i industri og på avfalls­forbrenningsanlegg, og fangst og lagring av CO2 fra omgivelsesluft (DACCS) er […]