Skipp navigasjon

Omfang og bruk av ubetalte praktikantstillinger

  • Rapportnr: OE-rapport 2023-92
  • Tittel: Omfang og bruk av ubetalte praktikantstillinger
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Utgitt: desember 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler