Skipp navigasjon

Sakkyndig bistand

Bodø

Erstatningsbeløp for Bodø kommune halvert i ankesak

Bodø kommune ble dømt i tingretten til å betale 90 millioner kroner i erstatning for brudd på anskaffelsesregelverket. Kommunen anket dommen og Oslo Economics har bistått kommunen med å gjennomgå motpartens beregninger og utarbeide nye estimater på økonomisk tap. Lagmannsretten satte erstatningssummen på 45 millioner kroner, som er på nivå med Oslo Economics’ estimat.

Oslo Economics har bistått Foodora i Konkurransetilsynets nylig avsluttede etterforskningssak

Konkurransetilsynet har etterforsket Foodora basert på mistanke om utnyttelse av dominerende stilling.

Bjørn Hansen ny assosiert partner i Oslo Economics

Bjørn Hansen, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Sørøst-Norge, tiltrer som assosiert partner i Oslo Economics. Bjørn har ekspertise innen […]

Ex-post analyse av priseffekter av fusjon mellom Telia og Tele2 levert til Konkurransetilsynet

Elias Braunfels, Arne Rogde Gramstad og Jostein Skaar er forfatterne bak forskningsartikkelen «Efficiency Gains vs. Internalization of Rivalry: Brand-Level Evidence […]

Erstatning for utestengelse fra marked – Oslo Economics har bistått Wingtech

Hålogaland lagmannsrett har behandlet gjenåpningen av en sak vedrørende patentinngrep. Wingtech AS, som selger tellemaskiner for fisk, ble i 2003 […]