Skipp navigasjon

Sakkyndig bistand

Oslo Economics har bistått Foodora i Konkurransetilsynets nylig avsluttede etterforskningssak

Konkurransetilsynet har etterforsket Foodora basert på mistanke om utnyttelse av dominerende stilling.

Ex-post analyse av priseffekter av fusjon mellom Telia og Tele2 levert til Konkurransetilsynet

Elias Braunfels, Arne Rogde Gramstad og Jostein Skaar er forfatterne bak forskningsartikkelen «Efficiency Gains vs. Internalization of Rivalry: Brand-Level Evidence […]

Erstatning for utestengelse fra marked – Oslo Economics har bistått Wingtech

Hålogaland lagmannsrett har behandlet gjenåpningen av en sak vedrørende patentinngrep. Wingtech AS, som selger tellemaskiner for fisk, ble i 2003 […]