Skipp navigasjon

Samfunnsøkonomisk utredning av digital fagstøtte for foreldreveiledning og andre foreldrestøttende tiltak i kommunene

04.06.2019 - Samfunnsøkonomisk analyse

Det er behov for å styrke kunnskap om foreldreveiledning og andre tiltak som kan støtte foreldre i kommunene. På oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har Oslo Economics gjennomført en samfunnsøkonomisk utredning av ulike innretninger av tiltaket digital fagstøtte, rettet mot kommunale ansatte som arbeider med foreldreveiledning og andre foreldrestøttende tiltak.

Vår analyse viser at tiltaket sannsynligvis er samfunnsøkonomisk lønnsomt, der vi anbefaler at tiltaket enten gjennomføres ved å utvide nettsiden Ungsinn eller at fagstøtten plasseres på Bufdirs nettsider. Videre anbefaler vi at fagstøtten profileres som en nasjonal fagstøtte fra Bufdir, at RKBU Nord bør få ansvaret for å utvikle det faglige innholdet og at Bufdir (eventuelt i samarbeid med RKBU Nord) arbeider med tiltak for å sikre at fagstøtten blir brukt.

Rapporten kan leses på Bufdirs hjemmeside.

Relevante artikler