Skipp navigasjon

Hjelpetiltak i barnevernet er samfunnsøkonomisk lønnsomme

27.09.2017 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics har på oppdrag fra Bufdir gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av hjelpetiltak. Analysen viser at hjelpetiltakene barnevernet tilbyr samlet sett er samfunnsøkonomisk lønnsomme. De fører til bedre oppvekstsvilkår, redusert sannsynlighet for omsorgsovertagelse, bedre helse og livskvalitet, redusert kriminalitet og kan påvirke deltagelsen i arbeidslivet.

Direktøren i Bufdir, Mari Trommald, har skrevet et innlegg publisert på Dagbladet.no som omtaler funnene i rapporten.

Les hele rapporten på Bufdirs nettsider.

Foto: iStockPhoto/BaberPhotography80

Relevante artikler