Skipp navigasjon

Atkins og Oslo Economics har kvalitetssikret utredninger om radioaktivt avfall og forskningsreaktorer

25.04.2016 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics, i samarbeid med Atkins, har levert to rapporter til Nærings- og fiskeridepartementet om valg av løsninger og samfunnsøkonomiske virkninger på det nukleære området. Rapportene tar for seg hvordan og hvor langt opprydningsarbeidet etter nedstengning av Norges forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden bør gjennomføres, og hvordan høyaktivt reaktorbrensel og annet radioaktivt avfall bør håndteres for å minimere overvåkningskostnader og investeringer for å øke sikkerheten, og for å sikre ivaretagelse av helse og miljø.

Rapportene er utarbeidet som ledd i Finansdepartementets kvalitetssikringssystem (KS), og er på KS1-nivå. To konseptvalgutredninger (KVU) utarbeidet av DNV GL, med flere, har blitt kvalitetssikret. KVU-ene finnes her.

Les rapportene  og om våre anbefalinger på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider.

Foto: IFE

Relevante artikler