Skipp navigasjon

Oslo Economics gjennomfører mulighetsstudie av Dovrebanen

30.09.2015 - Samfunnsøkonomisk analyse

Oslo Economics skal i samarbeid med Rejlers og Citiplan utarbeide mulighetsstudie for Dovrebanen nord for Lillehammer. Studien gjennomføres på vegne av Jernbaneforum Dovrebanen. Oppdraget innebærer å kartlegge behov og muligheter i nasjonal sammenheng, og med bakgrunn i dette å foreslå tiltak. Det skal også gjennomføres samfunnsøkonomiske analyser av tiltakene.

Mulighetsstudien skal være avsluttet innen 1. juli 2016.

Relevante artikler