Skipp navigasjon

Oslo Economics har evaluert investeringsregimet i Oslo kommune

19.10.2021 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

For å forbedre investeringsregimet, har Oslo Economics og Atkins i 2021 evaluert hvordan Oslo kommunes instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter har fungert i praksis, og om den oppfyller formålet.

Vår evaluering viser at regimet oppfyller formålet sitt, fordi det har gitt bedre kontroll over kommunale investeringer, bedre beslutningsgrunnlag for byrådet og økt strømlinjeforming av prosessene. Det er imidlertid noen viktige utfordringer ved regimet, særlig ved hvordan prosjektene initieres og ved at alternativer ikke i tilstrekkelig grad blir vurdert. I enkelte prosjekter er det utfordringer i gjennomføringsfasen. Det er forbedringspunkter ved oppfølgingen etter at prosjektene er ferdigstilt.

Formålet med investeringsregimet i Oslo kommune er å sikre gode og kostnadseffektive beslutningsprosesser, et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag og tydeliggjorte krav til beslutningsprosessen og beslutningsunderlaget, for kommunens investeringer.

I perioden 2021–2024 er det planlagt investeringer i varige driftsmidler for rundt 30 milliarder kroner. Dette gjør det særlig viktig at kommunen velger riktige investeringer, og at kommunen har kontroll på utviklingen i prosjektenes kostnadsestimater.

Oppdragsgiver har vært Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans. Evalueringsrapporten kan leses her.

Kontakt
Elias Braunfels
Elias Braunfels
Anders Modum Bilet
Anders Modum Bilet
Asbjørn Englund
Asbjørn Englund
Relevante artikler