Skipp navigasjon

jernbane

Jernbanedirektoratet har valgt nytt togselskap til å drifte Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen

Oslo Economics har bistått Jernbanedirektoratet med innkjøp av leverandør for drift av Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Konsulenter fra Oslo Economics […]

Oslo Economics gjennomfører mulighetsstudie av Dovrebanen

Oslo Economics skal i samarbeid med Rejlers og Citiplan utarbeide mulighetsstudie for Dovrebanen nord for Lillehammer. Studien gjennomføres på vegne […]