Skipp navigasjon

energi

Evaluering av det nordiske sluttbrukermarkedet for strøm

Oslo Economics har, på vegne av Nordisk Energiforskning, gjennomført en evaluering av det nordiske sluttbrukermarkedet for strøm. I rapporten presenterer vi en rekke anbefalinger som adresserer de utfordringene som er belyst for strømleverandører og sluttbrukere.

Oslo Economics feirer 15 år!

Vi markerer jubileet med refleksjon om vår rolle som premissgiver for samfunnsbeslutninger, og til jubileumsfest. Vi gleder oss til å feire med nesten 400 deltakere hos Brød og Sirkus i dag.

Dørene åpnes kl 15.00. Program fra 15.30.

iStock 1340022435

Hvilke virkemidler bør staten bruke for å bygge opp verdikjeder for hydrogen i Norge?

Regjeringen har et mål om å bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede for hydrogen i Norge, med hydrogenproduksjon til innenlandsk bruk og til samfunnsøkonomisk lønnsom eksport. Oslo Economics har i samarbeid med SINTEF, Greensight og NTNU utredet verdikjeder for hydrogen i Norge.