Skipp navigasjon

osloeconomics

Oslo Economics har inngått rammeavtale med Politiets Fellestjenester

Oslo Economics starter det nye året med å inngå en rammeavtale med Politiets Fellestjenester

Årets winter interns har ankommet Oslo Economics

Hver vinter tilbyr Oslo Economics internship for dyktige og engasjerte økonomistudenter. Årets interns skal være hos oss i seks uker i januar og februar, og de har allerede kommet godt i gang med arbeidet.

Konkurransemessige virkninger av NRKs tjenester i utvalgte mediemarkeder

I forbindelse med at Medietilsynet utredet NRKs bidrag til bruks- og mediemangfold bistod Oslo Economics med å vurdere konkurransemessige virkninger av NRK sine nyhets- og aktualitetstjenester på nett på kommersielle nettaviser.

Oslo Economics har evaluert strategiske samarbeidsavtaler mellom NAV og universiteter og høyskoler

Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet evaluert to av de nasjonale samarbeidsavtalene som er inngått med Høgskolen i Innlandet (HiNN) og Universitetet i Tromsø (UiT).

Markedskartlegging av omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel

Et omsetningskrav for biodiesel i anleggsdiesel fra kan innføres fra 2022. Vi har gjennomført en kartlegging av markedet for anleggsdiesel og vurdert effekten av en økning i prisen på anleggsdiesel for ulike aktører.

Oslo Economics skal evaluere praktikantordningen

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet skal Oslo Economics, sammen med advokat Vegard Bø Bahus og forsker Bernt Bratsberg fra Frischsenteret, evaluere praktikantordningen.

Oslo Economics har analysert endringer i ferjeprisene

Statens vegvesen har foreslått endringer i takst- og rabattstrukturen i ferjedriften. Oslo Economics har bistått Statens vegvesen med analyser og anbefalinger i dette arbeidet.

Oslo Economics bistår Strømnettutvalget i tre prosjekter

Oslo Economics, i samarbeid med Sweco, gjennomfører for tiden tre prosjekter for Olje- og energidepartementet. Prosjektene skal bidra inn i arbeidet til Strømnettutvalget, et utvalgt som skal vurdere utviklingen av strømnettet.

Samfunnsøkonomisk analyse av Stillasbyggerne, Akershus universitetssykehus

Oslo Economics har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tjenestetilbudet til Stillasbyggerne. Den samfunnsøkonomiske analysen inngår i et større beslutningsgrunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

Kunnskapsgrunnlag for fremtidig tilbud innen sykehusodontolog

å oppdrag fra Helsedirektoratet har Oslo Economics utarbeidet en kunnskapsgjennomgang av sammenhengen mellom den orale helse og den generelle helse.

Kunnskapsgrunnlag for areal- og kraftkrevende virksomhet i Rogaland

keskommune skal Oslo Economics utarbeide et kunnskapsgrunnlag om areal- og kraftkrevende virksomhet i Rogaland. Kunnskapsgrunnlaget skal brukes til å vurdere mål og ambisjoner knyttet til denne typen virksomhet i fylkeskommunen, og drøfte mulige veivalg fremover.

Oslo Economics har evaluert investeringsregimet i Oslo kommune

For å forbedre investeringsregimet, har Oslo Economics og Atkins i 2021 evaluert hvordan Oslo kommunes instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter har fungert i praksis, og om den oppfyller formålet.