Oslo Economics utarbeider analyser og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter

Aktuelt

Rapport om fremtidens kreftkostnader

Kreftsykdom innebærer en betydelig byrde for pasienter og samfunn. Årlig rammes nærmere 34.000 mennesker av kreftsykdom. I 2030 vil det være omtrent 10.000 flere hvert år som får kreft enn i...

Nyheter

Siste saker fra Oslo Economics

Karriere

Jobb i Oslo Economics

Oslo Economics er et av landets ledende miljøer innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning. Muligheter til å jobbe med dagsaktuelle og faglig interessante problemstillinger er stikkord for vår arbeidshverdag. Våre konsulenter er eksperter...

Aktuelle fagområder

Konkurranseøkonomi

Konkurranseøkonomi er et stort og viktig felt innenfor samfunnsøkonomi. Fagfeltet berører emner som strategi, markedsmakt, prising, næringsstruktur, innovasjon, nettverk, effektivitet, fusjoner og offentlig regulering. Innenfor disse emnene jobber konkurranseøkonomer både med analyser med bruk av teoretiske modeller og med empiriske studier. Problemstillingene omhandler gjerne aktører på mikronivå i økonomien, altså enkeltbedrifter, deres konkurrenter, deres kunder […]

Publikasjoner

Her finner du oss