Oslo Economics utarbeider analyser og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter

Aktuelt

Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige anskaffelser

Det offentlige må ivareta mange hensyn i sine anskaffelser. Innkjøpene skal bidra til mest mulig effektiv ressursbruk, men også bidra til å bekjempe alvorlige samfunnsutfordringer som blant annet klimagassutslipp, miljøbelastninger...

Nyheter

Siste saker fra Oslo Economics

Karriere

Jobb i Oslo Economics

Oslo Economics er et av landets ledende miljøer innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning. Muligheter til å jobbe med dagsaktuelle og faglig interessante problemstillinger er stikkord for vår arbeidshverdag. Våre konsulenter er eksperter...

Aktuelle fagområder

Legemidler og helseøkonomi – Seminar, workshop, kurs

Oslo Economics tilbyr virksomhetsinterne seminarer, workshops eller kurs for offentlige eller private virksomheter. Her kan innholdet strømlinjeformes for virksomhetenes behov.

Publikasjoner

Her finner du oss