Skipp navigasjon

Aktuelt

Økte samferdselsinvesteringer gir moderate pressvirkninger i økonomien

Oslo Economics har på oppdrag for arbeidsgiverforeningen Spekter vurdert pressvirkninger i økonomien av økte samferdselsinvesteringer. I analysen har vi sett […]

Kvalitetssikring av konseptvalg for veisystemet i Moss og Rygge

Oslo Economics har sammen med Terramar, på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet, kvalitetssikret Statens vegvesens konseptvalgutredning for hovedveisystemet i Moss […]

Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser

På oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har Oslo Economics vurdert statens behov for statistikk og styringsdata om […]

Vinter-OL og paralympics i Oslo i 2022

Oslo Economics har bistått Oslo kommune i arbeidet med en samfunnsøkonomisk analyse av et mulig vinter-OL og Paralympics i Oslo […]

Magnus Våge Knutsen til Oslo Economics

Vi har gleden av å ønske Magnus Våge Knutsen velkommen til Oslo Economics. Magnus er samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen […]

Effektivitet er mer enn anbud

På oppdrag for NHO Transport har Oslo Economics vurdert effektiviteten i kollektivtransporten i Norge. Selv om anbud gir god driftseffektivitet, […]

Store investeringer i riksveier på Vestlandet og i Nordland fylke

NHO har bedt Oslo Economics fremstille tallgrunnlag som gir kunnskap om eventuelle ubalanser mellom behov og investeringer i vei. Tallgrunnlaget […]

Evaluering av handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet

På oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har Oslo Economics sammen med Universell Utforming AS evaluert regjeringens handlingsplan for universell […]

Ny godsterminal i Drammensområdet anbefales utsatt

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Oslo Economics og Terramar utført kvalitetssikring av ny godsterminal i Drammensområdet utredet av […]

Konkurransetilsynet tapte taxisak

I 2011 ila Konkurransetilsynet Ski Taxi, Follo Taxisentral og Ski Follo Taxidrift overtredelsesgebyrer på til sammen 2,85 millioner kroner for […]

Geografisk fordeling av veiinvesteringer

På oppdrag for NHO kartlegger Oslo Economics den geografiske fordelingen av investeringer i vei. Vi vurderer investeringer som er gjennomført […]

Store statlige investeringers betydning for konkurranse og markedsutvikling

Oslo Economics har i en rapport for Concept-programmet sett på store statlige investeringers betydning for konkurranse og markedsutvikling. Rapporten identifiserer […]

1 2 45 46 47 53 54