Skipp navigasjon

Tilbudsendringer på jernbanen kan gi betydelige utslag på etterspørselen etter togreiser

09.03.2023 - Samferdsel

Effektene av faktorer som kapasitet, frekvens og takster har vært kjent i lengre tid, men betydningen av kvalitetsforbedringer har hittil vært ukjent. På oppdrag for Jernbanedirektoratet har Oslo Economics sett på mulighetene for å identifisere etterspørselsresponsen som følger av nytt togmateriell og inngåelse av takstsamarbeid og nye takstsystemer. I arbeidet identifiserte vi togtilbud hvor materiell har blitt fornyet. Vi gjennomførte også eksempelberegninger ved bruk av difference-in-difference regresjonsanalyser. I rapporten dokumenterer vi gjennomføringen av regresjonsanalysene, samt resultatene fra analysene.

Les rapporten her.

Foto: Type 76, Fra Norske tog

Kontakt
Ove Skaug Halsos
Ove Skaug Halsos
Relevante artikler