Skipp navigasjon

Midtveisevaluering av støtten til Riksrevisjonen i Sør-Sudan

04.05.2022 - Evalueringer

Siden begynnelsen av dette året har Oslo Economics gjennomført en midtveisevaluering av støtten som er gitt til Riksrevisjonen i Sør-Sudan (NAC) gjennom Strategic Change Project 2020-2025. Dette projesjektet skal støtte opp om arbeidet i NAC, og omfatter et samarbeid mellom kapasitetutviklingspartnere som Utenriksdepartementet, INTOSAI Development Initiativ (IDI), Riksrevisjonen i Kenya og the African Organization of English-speaking Supreme Audit Institutions (AFROSAI-E). Oppdragsgiver er IDI. Vi er i ferd med å avslutte prosjektet, og vil poste den endelige rapporten på våre nettsider i løpet av de neste ukene.

Som en del av dataninnhentingen i prosjektet, fikk våre to konsulenter Elias Sandnes og Morten Schjødt-Osmo muligheten til å reise ned til Juba i Sør-Sudan. I Juba gjennomførte de intervjuer med riksrevisoren i Sør-Sudan of andre ansatte ved landets riksrevisjon.

Oslo Economics ønsker å takke riksrevisoren i Sør-Sudan og alle ansatte ved riksrevisjonen for en varm velkomst og spennende samtaler. I tillegg ønsker vi å takke IDI for et spennende prosjekt, og spesielt våre to konsulenters reisepartner Jostein Tellnes.

Relevante artikler