Skipp navigasjon

Webinar om utprøvingen av digital hjemmeoppfølging

17.03.2022 - Helse og life science

Fredag 25. mars inviterer Nasjonalt senter for e-helseforskning til webinar med tema «Økt trygghet og mestring med digital hjemmeoppfølging». Vår medarbeider, manager Susanna Sten-Gahmberg, vil sammen med seniorrådgiver Siw Helene Myhrer fra Helsedirektoratet og prosjektleder Hanne Eggen fra Bydel Grünerløkka i Oslo kommune, presentere funn fra evalueringen av utprøvingen av digital hjemmeoppfølging gjennomført av Oslo Economics, Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for distriktsmedisin ved UiT Norges arktiske universitet.

Digital hjemmeoppfølging innebærer at pasienter følges opp av den kommunale helse- og omsorgstjenesten i sine hjem. Brukerne utfører avtalte målinger, og/eller svarer på spørsmål om sin helsetilstand i tråd med en individuell oppfølgingsplan. Disse overføres via et nettbrett eller mobil til en oppfølgingstjeneste, som gir medisinskfaglig støtte. Tilbudet er rettet mot personer med middels til høy risiko for forverring av sin helsetilstand, reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester, herunder personer med kroniske sykdommer som diabetes, kols, hjerte-karsykdommer, psykiske lidelser og kreft.

Følg denne linken for påmelding til webinaret.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler