Skipp navigasjon

Tretten nye ansatte i Oslo Economics og to som vender tilbake

26.08.2021 - Jobb i Oslo Economics

Oslo Economics fortsetter å vokse, og så langt i 2021 har vi tatt imot tretten nye engasjerte og kunnskapsrike konsulenter. De fleste av disse startet opp i august, og tar i disse dager fatt på spennende og viktig utredningsarbeid. Våre nye konsulenter i 2021 er Kristen Vamsæter, Ingrid Engebretsen, Maren Gillebo, Elias Sandnes, Ole Martin Davanger, Solveig Borkenhagen, Susanne Gerda Vernø, Magnus Strand Helberg, Morten Schjødt-Osmo, Sara Lee Johansen, Alexander Huth, Charlotte Bjørnhaug Evensen og Ingrid Bjartveit Krüger. I tillegg har to tidligere kollegaer, Nina Skrove Falch og Line Bakken, vendt tilbake. Nina returnerer etter noen år som analysesjef i IMDi og som sjeføkonom i YS. Line vender tilbake fra Jernbanedirektoratet etter å ha jobbet med konkurranseutsetting av ulike jernbanestrekninger.

Samlet styrker alle nye og tilbakevendte kollegaer et allerede solid fagmiljø innenfor konkurranseøkonomi, helseøkonomi, empirisk metode, miljø- og ressursøkonomi, samferdsel og samfunnsøkonomiske analyser. Vi gleder oss til å jobbe sammen med dem i tiden som kommer.

Hvis du er interessert i å bli en av oss, rekrutterer vi nå engasjerte og samfunnsinteresserte økonomer til faste stillinger og internships for 2022.

Relevante artikler