Skipp navigasjon

Kartlegging av virkningene av Covid-19 på markedene for bygg og anlegg

22.05.2020 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Oslo Economics og Atkins har på vegne av Finansdepartementet gjennomført en kartlegging av koronavirusets påvirkning på markedene for bygg og anlegg. Prosjektet er gjennomført i mai 2020.

I rapporten vurderes dagens effekter av korona-epidemien og hvordan markedet oppfatter fremtidig kapasitet. Ubalanse i markedene kan ha konsekvenser for priser, mulig fremdrift og i verste fall kvalitet på arbeidet som skal gjennomføres. Hensikten med analysene har vært å gi mer konkret informasjon om hvordan pågående prosjekter påvirkes, og hvorvidt det er behov for nye offentlige oppdrag.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler