Skipp navigasjon

Oslo Economics evaluerer lærlingklausulen

26.03.2020 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

I mars startet Oslo Economics evalueringen av lærlingklausulen, som gjennomføres på vegne av Utdanningsdirektoratet.

Den 1. januar 2017 trådte forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter i kraft. Forskriftens formål er å bidra til et tilstrekkelig antall læreplasser for elever i yrkesfaglig utdanning, et tilstrekkelig antall kvalifiserte arbeidere med fag- eller svennebrev, samt å motvirke økonomisk kriminalitet. Evalueringen skal vurdere om forskriften har bidratt til å øke antallet læreplasser i privat sektor, samt øvrige deler av forskriftens formål.

Arbeidet med evalueringen omfatter blant annet innsamling og analyse av innhold i offentlige kontrakter, analyser av statistikk for oppdragstakere, gjennomføring av spørreundersøkelse blant bedrifter og dybdeintervjuer med sentrale aktører innenfor fagutdanningen. Oppdraget skal gjennomføres innen desember 2020.

Relevante artikler