Skipp navigasjon

Christoffer til Stanford

02.09.2019 - Helse og life science

Christoffer Bugge er fra og med 1 august gjesteforsker ved Stanford University. Christoffer er tilknyttet Center for Health Policy og vil under sitt opphold delta på kurs, seminarer og arbeide videre med sin forskning. I tillegg til å være konsulent i Oslo Economics tar Christoffer doktorgrad ved instituttet for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Hans avhandling finansieres av Norges forskningsråd og Oslo Economics. Christoffers forskning omhandler hvordan registerdata kan brukes i økonomisk evaluering av nye metoder innen helsetjenesten. Christoffer har særlig interesse for bruken av registerdata for estimering av kreftkostnader.

Relevante artikler