Skipp navigasjon

Nye undersøkelser av bruk og ferdsel i norske verneområder

02.05.2019 - Evalueringer

Oslo Economics, i samarbeid med Ole Jacob Sørensen ved Nord Universitet, har utarbeidet fire nye rapporter basert på brukerundersøkelser som ble gjennomført i nasjonalparker og landskapsvernområder sommeren 2018. Brukerundersøkelsene har blant annet tatt for seg kjennetegn ved de som besøker verneområdene for å bedrive friluftsliv, hvilken kjennskap de har om vernestatusen og regler for adferd og ferdsel i områdene, og hvilke preferanser de har for tilrettelegging og typer friluftslivsaktiviteter. Svarene på undersøkelsene er hentet inn gjennom spørreskjemaer brukerne fant i svarkasser ved innfallsportene til områdene. Verneområdeforvalterne ved de enkelte verneområdene har vært oppdragsgiver, men Miljødirektoratet har hatt en koordinerende rolle for oppdragsgiverne.

Her kan du lese rapportene for hvert verneområde:

Foto: MariusLtu/iStockphoto.com

Relevante artikler