Skipp navigasjon

Oslo Economics gir anbefaling om innføring av kvartersavregning i Norge

21.12.2018 - Ressurser og bærekraft

I Norden blir kraftforbruk- og produksjon avregnet per time (60 minutters avregningsperiode). Blant annet for å gi aktørene insentiver til å tilpasse forbruk og produksjon innad i timen, samt for å harmonisere avregningsperioder i ulike europeiske land, har EU stilt krav om at aktørene i kraftmarkedet skal avregnes per kvarter (15 minutters avregningsperiode). I lys av dette har NVE gitt Oslo Economics i oppdrag å utrede hvordan overgangen til 15 minutters avregningsperiode praktisk bør gjennomføres i Norge.

Vår vurdering er at 15 minutters avregningsperiode i første omgang bør innføres ved å måle produksjon og utveksling, samt forbruk >=1000V per kvarter, mens øvrige forbrukspunkter profilavregnes innad i timen. Dette er det minst kostbare alternativet for innføring av kvartersavregning og kanskje det eneste alternativet som kan la seg gjennomføre innen utgangen av 2020.

Se mer informasjon om rapporten på NVEs sider.

Relevante artikler