Skipp navigasjon

Oslo Economics vokser på kraftområdet

27.08.2018 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics gjennomfører for tiden flere oppdrag innen kraftbransjen, og vi forsetter satsningen med å bidra til utviklingen av en bransje i stadig endring, hvor vi leverer viktige analyser og beslutningsunderlag for sentrale aktører. I år har vi gjennomført utredninger for OED, NVE, Statnett og Energi Norge.

For NVE har vi for tiden tre pågående prosjekter; vi vurderer nytteeffektene av å oppgradere det norske lavspentnettet, vi vurderer hvordan man praktisk bør innføre kvartersavregning i kraftmarkedet, og vi vurderer hvordan den nye modellen for sluttbrukermarkedet kan påvirke muligheten for innovasjon og etablering av nye forretningsmodeller.

Dette året har vi også arbeidet med problemstillinger rundt opprinnelsesgarantier – et tema som vekker stor interesse i bransjen og i etablerte medier. I januar leverte vi en rapport for Energi Norge på temaet, hvor vi beskrev og evaluerte markedet, og på oppdrag for OED vurderer vi for tiden hvordan systemet for opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon av strøm kan forbedres.

For Statnett har vi vurdert hvordan en gebyrordning for tidligfase nettutredninger kan innrettes. Dette prosjektet var et resultat av prosjekt om gebyrer for nettutredninger vi gjorde for NVE i 2016. For tiden har vi også en konsulent utleid til Statnett. Konsulenten bistår Statnetts avdeling for samfunnsøkonomiske analyser med analyser av tiltak i kraftsystemet og med å løse metodiske problemstillinger.

Oslo Economics er i sterk vekst og søker for tiden etter flere engasjerte økonomer. Vi hører gjerne fra deg som har et ønske om å jobbe med spennende problemstillinger innen kraft.

Trykk her for å komme til stillingsannonse, og søk jobb hos oss innen 17. september!

Relevante artikler