Skipp navigasjon

Oslo Economics har evaluert effektiviteten i fire kunstneriske virksomheter

28.08.2017 - Kultur og medier

I samarbeid med BI Centre of Creative Industries og et fagfellepanel bestående av fem eksperter på kunstnerisk virksomhet, har Oslo Economics evaluert Stavanger Symfoniorkester, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester og Haugesund teater.

Effektiviteten er et økonomisk begrep som betegner hvor stor en virksomhets måloppnåelse er sammenlignet med kostnadene. For eksempel kan effektiviteten til en jordbærgård måles i hvor mange kurver den klarer å produsere med et gitt budsjett. For kunstneriske virksomheter er måloppnåelsen og dermed effektiviteten vanskeligere å vurdere, siden verdien av kunst ikke lar seg måle i kroner og øre. Oslo Economics har gjort en vurdering av måloppnåelsen til den enkelte kunstvirksomhet langs dimensjonene kunstnerisk kvalitet, publikumsutvikling og andre mål. Vår samlede, kvalitative vurdering er at måloppnåelsen for flere av virksomhetene har økt mer enn økningen i deres kostnader. I disse tilfellene mener vi å ha grunn til å si at effektiviteten har økt. Dette funnet støttes av at flere av virksomhetene har gjort grep for å mer ut av sine ressurser, for eksempel ved å få på plass mer fleksible arbeidsavtaler med musikerne.

For mer informasjon, se evalueringen på Kulturdepartementets sider.

Foto: iStockphoto/MarioLisovski

Relevante artikler