Skipp navigasjon

Debatt på Arendalsuka: Morgendagens krefthelsetjeneste

09.08.2017 - Helse og life science

Opptak av debatten kan sees her: https://livestream.com/accounts/11147584/events/7657809

Har vi råd til å ta fremskrittene i bruk?

Hvert år rammes mer enn 30.000 av kreft, og kreft vil trolig snart bli den vanligste dødsårsak i Norge. Helsetjenestens kostnader til behandling og pleie utgjør allerede ca. 18 milliarder kroner per år. Kreftregisteret anslår at økt kreftrisiko og aldring vil øke det årlige antall nye krefttilfeller til 45.000 per år de neste 15 år. Det ventes en rekke nye diagnostikk- og behandlingsmuligheter som vil forlenge liv og forbedre livskvalitet, men også kreve mer ressurser.

Debatten arrangeres på MØR Biffhus Arendal, torsdag 17/8 kl. 08:00 – 09:45. Frokost serveres kl. 08:00.

Frokostseminaret søker å belyse noen av følgende spørsmål:

 • Hvor mye personell og utstyr vil morgendagens kreftomsorg kreve?
 • Hvordan kan legemiddelkostnadene tenkes å utvikle seg?
 • Hvordan kan samfunnet begrense kostnadsveksten?
 • Hvordan kan samfunnet finansiere morgendagens kreftomsorg?

I panelet:

 • Bent Høie, Helse- og omsorgsminister, Høyre
 • Torgeir Micaelsen, Helsepolitisk talsmann, Arbeiderpartiet
 • Anne Lise Ryel, Generalsekretær, Kreftforeningen
 • John-Arne Røttingen, Adm direktør, Forskningsrådet
 • Sigbjørn Smeland, Klinikkleder, Kreftklinikken OUS
 • Odd Terje Brustugun, Overlege onkologi, Vestre Viken HF
 • Giske Ursin, Direktør, Kreftregisteret
 • Ivar Sønbø Kristiansen, Professor emeritus, UiO og Oslo Economics
 • Erik Wold, Debattleder, Kjør debatt

Arrangør: Bristol-Myers Squibb, Kreftforeningen og Oslo Economics

Relevante artikler