Skipp navigasjon

Kronikk: Låst til Veireno

26.04.2017 - Offentlig sektor

Risikoen i offentlige anskaffelser kan reduseres ved å dele opp kontrakter og stille krav til soliditet 

Nordens Napoli, Oslo, har siden oktober vært rammet av problemer med innsamlingen av husholdningsavfall. At søppelkaoset ennå ikke er løst, er for tiden Norges fremste eksempel på hvor vanskelig det er for offentlig sektor å håndtere svake leverandører som misligholder sine avtaler.

I teorien kan oppdragsgiver bøtelegge en leverandør som ikke leverer i henhold til avtale. I praksis har Oslo kommune svært begrensede muligheter til å bruke dette våpenet mot lille Veireno. Full bøtelegging ville gi betydelig risiko for konkurs før ny leverandør var på plass.

En mulig løsning i neste anbudsrunde er å stille krav til soliditet, slik at leverandør kan bøtelegges fullt ved mislighold. Utfordringen er å ta hensyn til oppdragsgivers sårbarhet overfor mindre leverandører, som ikke kan betale store bøter, uten å stille for strenge krav til soliditet og dermed redusere konkurransen. Kommunen kan løse dette ved å begrense hvor stor del av avfallsinnsamlingskontraktene én aktør kan vinne. Det ville også gitt flere leverandører som kunne overta for hverandre dersom én aktør ikke evnet å levere.

Dette innlegget ble første gang publisert i Dagens Næringsliv 10. februar 2017.

 

Relevante artikler