Skipp navigasjon

Digital konkurransegjennomføring er samfunnsøkonomisk lønnsomt

21.04.2017 - Offentlig sektor

Ifølge lov om offentlige anskaffelser er offentlige virksomheter forpliktet til å gjennomføre konkurranse mellom leverandører når varer eller tjenester skal kjøpes inn. Flere og flere innkjøpere benytter seg nå av digitale konkurransegjennomføringsverktøy for å forberede og evaluere konkurranser.

Digital konkurransegjennomføring gir gevinster for samfunnet i form av mer effektive og bedre kjøp som også er mer i samsvar med loven. Det er konklusjonen i en ny samfunnsøkonomisk utredning som Oslo Economics har laget på oppdrag fra Difi.

Les mer om prosjektet på Difis hjemmesider.

Relevante artikler