Skipp navigasjon

Rapport om virkninger av den multinasjonale legemiddelindustrien

12.05.2016 - Helse og life science

Oslo Economics, sammen med BI, har utarbeidet en rapport om samfunnsøkonomiske virkninger i Norge av den multinasjonale legemiddelindustrien. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av the American Chamber of Commerce in Norway (AmCham Norway).

I rapporten fokuserer vi på fire typer virkninger av den multinasjonale legemiddelindustri i Norge: helse- og helsetjenester; forskning og innovasjon; sysselsetting; og HR-utvikling og økonomi. Mens de direkte økonomiske virkningene av sektoren med tanke på totale inntekter er relativt moderat i forhold til norsk økonomi totalt, bidrar multinasjonale legemiddelselskaper i høy grad til utviklingen av produkter som fører til bedre og lengre liv og trolig økt arbeidslivsdeltakelse. I tillegg bidrar disse selskapene til utvikling av helsetjenenesten, bedre og tryggere medisiner, samt klinisk forskning og innovasjon innen helsesektoren. Videre kan multinasjonale legemiddelselskaper tilby kvalitetsjobber for de høyt utdannede, oppmuntre de som er utdannet i Norge til å bli i landet og skape et attraktivt miljø for internasjonale talenter. Flere multinasjonale legemiddelselskaper har produksjon i Norge, hvor de fleste av denne type virksomheter er lokalisert utenfor de største byene og bidrar til å skape distriktsarbeidsplasser.

Les hele rapporten på AmChams nettsider.

Relevante artikler