Skipp navigasjon

Kvalitetssikring av konseptvalg for transportsystemet i Lofoten

26.11.2015 - Samfunnsøkonomisk analyse

Statens vegvesen, Kystverket og Avinor har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for E10 mellom Fiskebøl og Å i Lofoten. I samarbeid med Atkins og på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet, kvalitetssikrer Oslo Economics konseptvalgutredningen. Kvalitetssikringen omfatter blant annet konseptvurdering, samfunnsøkonomisk analyse, usikkerhetsanalyse og prosjektstyring.

Relevante artikler