Skipp navigasjon

Nye sentra for stråleterapi

05.08.2015 - Helse og life science

Et ekspertutvalg anbefaler at det etableres nye stråleterapisentra i Helse Sør-Øst, i første omgang i Vestfold/Telemark og Akershus. Utvalget peker på Tønsberg, blant annet begrunnet i helsetjenestebruk, reiseavstand, befolkningsutvikling og tilgjengelig kompetanse. Oslo Economics er engasjert av Telemark fylkeskommune til å gjennomføre en faglig gjennomgang av plan for stråleterapi og begrunnelsen for lokalisering.

Relevante artikler