Skipp navigasjon

meierisektor

Stortinget vil forlenge konkurransefremmende tiltak i meierisektoren

Regjeringen ville svekke de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren fra 1 juli. Men flertallet på Stortinget ville det annerledes – og vedtok den 21 juni at tiltakene forlenges. Å opprettholde, og helst forsterke disse tiltakene er i tråd med de vurderinger Oslo Economics har foretatt.